Voor de meeste hooikoortspatiënten is het hooikoortsseizoen tot nu toe met relatief weinig klachten verlopen. De berken bloeiden dit jaar best wel uitbundig, maar de weersomstandigheden waren van dien aard dat het aantal pollen dat in de lucht kwam minder was dan voorgaande jaren. Ook de concentratie graspollen bleef tot en met de eerste helft van mei dankzij de lagere temperaturen en het wisselvallige weer lager dan normaal.

In onderstaande grafieken is een overzicht van de concentratie berkenpollen en graspollen van de afgelopen jaren te zien.