Pollen van diverse soorten bomen in de lucht

De hoge temperatuur, overdag, tot zelfs 17 °C toe in de afgelopen week en hoge nachttemperatuur, heeft flink effect gehad op de fysiologische ontwikkeling van onze voorjaarsboeiers. Daardoor brengen naast de laatste Hazelaars nu vooral Elzen veel matig allergeen pollen of stuifmeel in de lucht tijdens droge periodes. Ook andere vroege bloeiers, we hebben Taxus, Essen, Wilgen en Iepen in bloei gezien, brengen eveneens hun stuifmeel of pollen in de lucht. Taxus en een aantal Coniferen die veel aangeplant zijn en worden, noemen we ook wel ‘Rookbomen’ omdat ze zoveel wolken pollen afgeven, dat het lijkt of ze in brand staan.

Het matig allergeen pollen of stuifmeel van Hazelaars en Elzen, bomen en struiken uit de Berkenfamilie, veroorzaakt bij behoorlijk wat mensen, zo’n 700.000, hooikoortsachtige klachten. Daarnaast kan een aantal mensen last hebben van al die andere soorten pollen in de lucht. Aanhoudende neerslag wast weliswaar de lucht schoon, maar geringe neerslag heeft weinig effect en tijdens droge periodes, ook tussen de buien door, gaat de afgifte van pollen door vooral als de zon schijnt en het waait.

Wilgenkatjes zijn al waar te nemen aan soorten als Katwilg en binnen niet al te lange tijd ook aan Schietwilg en Boswilg. Onder Iepen kennen we de Gladde iep en Fladderiep en in een stad als Amsterdam staan veel Hollandse iepen als straatboom aangeplant. Essen staan in het hele land en vanuit het zuiden, waar de eerste al bloeien, zal de bloei zich uitbreiden in noordelijke richting.

De weersomstandigheden, met name relatief hoge en lente-achtige temperaturen zullen in ieder geval veel invloed hebben op de totale pollendruk veroorzaakt door bloeiende struiken en bomen.

Flora van Nederland

Bijgewerkt door bioloog Maurice Martens van Flora van Nederland op maandag 4 maart 2024. © Pollennieuws.nlWIE EN WAAR


W: www.pollennieuws.nl
E: info@pollennieuws.nl
T: +31 (0)6 3008 8681

© 2024 Pollennieuws
Dreesstraat 12,
5491 CH Sint-Oedenrode

© Content 2024 World of Warmth, Dreesstraat 12 5491 CH Sint-Oedenrode. - info@pollennieuws.nl - www.pollennieuws.nl