Privacy

Privacy beleid volgens de AVG

Disclaimer

Pollennieuws (Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv en Hooikoorts.tv) hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van deze websites. Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht wordt zoveel mogelijk de meest actuele en wetenschappelijk verantwoorde informatie te presenteren. De informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van sympathisanten, sponsors en adverteerders weer. Pollennieuws kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze websites bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan Pollennieuws. Neem contact op met Pollennieuws wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze websites. Pollennieuws reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

Links externe sites
Op de webpagina’s van Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv en Hooikoorts.tv bevinden zich links naar externe websites. Pollennieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv, Hooikoortsradar.nl en Hooikoorts.tv
Linken naar pagina's van de websites Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv, Hooikoortsradar.nl en Hooikoorts.tv is toegestaan, mits de goede naam van Pollennieuws daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van Pollennieuws websites mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar de website Pollennieuws.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.pollennieuws.nl/, met als beschrijving ‘Actuele informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts met videofilmpjes’.

Linken naar de website Pollenkalender.tv dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.pollenkalender.tv/, met als beschrijving ‘De eerste Nederlandse pollenkalender met videofilmpjes’.

Linken naar de website Hooikoortsradar.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.hooikoortsradar.nl/, met als beschrijving ‘Actuele informatie en achtergronden over hooikoorts met videofilmpjes’.

Linken naar de website Hooikoorts.tv dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.hooikoorts.tv/, met als beschrijving ‘Actuele informatie en achtergronden over hooikoorts met videofilmpjes’.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv en Hooikoorts.tv en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de initiatiefnemers van Pollennieuws. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van Pollennieuws.

Privacy beleid
De websites van Pollennieuws kunt u anoniem raadplegen. Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv en Hooikoorts.tv verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Lees ook ons Privacy en Cookies beleid.
WIE EN WAAR


W: www.pollennieuws.nl
E: info@pollennieuws.nl
T: +31 (0)6 3008 8681

© 2024 Pollennieuws
Dreesstraat 12,
5491 CH Sint-Oedenrode

© Content 2024 World of Warmth, Dreesstraat 12 5491 CH Sint-Oedenrode. - info@pollennieuws.nl - www.pollennieuws.nl