Hij wees hierbij op de urgentie van onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid. Het programma Klimaat en Gezondheid zet hierin een eerste stap. De 3 thema’s van het programma – temperatuurgerelateerde gezondheidseffecten, allergieën en duurzame zorg – werden vervolgens via filmpjes toegelicht door respectievelijk Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland), Mieke Koenders (Elkerliek Ziekenhuis) en Cathy van Beek (ministerie VWS).

Mieke Koenders is laboratoriumspecialist klinische Chemie in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en is daar al jaren verantwoordelijk voor het team dat de pollentellingen verricht. In haar presentatie gaat ze dieper in op de relatie tussen het klimaat, pollenconcentraties en de mogelijke gevolgen voor hooikoortspatiënten.

Hieronder kunt u de presentatie van Mieke Koenders bekijken:

Het hele verslag met de overige presentaties is te vinden op de website van ZonMw >>