Steeds meer kruiden die hun stuifmeel of pollen vrijgeven aan de lucht en tot de zogenaamde windbestuivers horen bloeien. Naast diverse Zuringsoorten en Weegbree, bloeien nu ook de Grote brandnetels. Deze brengen zeer veel pollen in de lucht.

Tijdens droge periodes komt verder het pollen in de lucht van de diverse nu bloeiende grassoorten. Dit pollen is zeer sterk allergeen en dat betekent dat veel mensen, tot zo’n 2 miljoen Nederlanders, last kunnen hebben van hooikoortsachtige klachten. Ook de Linde bloeit steeds meer en brengt net als de Grove den veel pollen in de lucht.  

Uit de groep van door de wind bestoven kruiden bloeit een aantal Zuringsoorten en verder Smalle weegbree. Je ziet ze in bermen en grasland die door de Zuringen een rode tot bruine glans kunnen hebben. Het stuifmeel of pollen is matig allergeen. Brandnetels bloeien inmiddels ook al op diverse plekken en deze kruiden laten veel pollen vrijkomen in de lucht. Een aantal mensen reageert op dit stuifmeel met hooikoortsachtige klachten.

Diverse soorten gras bloeien, zoals Kropaar, Zwenkgrassen, Glanshaver, Gestreepte witbol, Draviken en Struisgrassen; in de duinen bloeit Helm. Het pollen van gras is zeer sterk allergeen. Veel grasland en flink wat wegbermen zijn al gemaaid. Dit leidt lokaal tot een wat lagere pollendruk, maar vooral in de buurt van ongemaaide percelen kan de pollendruk tijdens droge periodes wat hoger zijn. Ook Rogge bloeit en brengt net als andere grassoorten sterk allergeen pollen in de lucht.

Van de door de wind bestoven bomen bloeien vooral Grove dennen. Ze ontwikkelen hun nieuwe twijgen en loten en dan komen ook de bloeiwijzen, kegeltjes, tot rijping. De vrouwelijk bloeiende kegeltjes zitten aan de top van de nieuwe uitlopers, de mannelijk bloeiende kegeltjes aan de basis van de nieuwe loten. Deze laatste kunnen erg veel stuifmeel of pollen vrij geven. Het grootste aandeel in de totale hoeveelheid pollen in de lucht is afkomstig van bomen; naast Grove dennen bloeien al Lindes. Het pollen is licht allergeen, maar van de Linde, die ook bestoven wordt door insecten, valt ook de sterke geur op. Er zijn mensen die met hooikoortsachtige klachten reageren op deze geurstoffen. Lindes met hun gele bloeiwijzes zijn veel aangeplant in de stedelijke omgeving.

Bijgewerkt door bioloog Maurice Martens op dinsdag 13 juni 2017.
© Pollennieuws.nl