Sporten is lekker, leuk en gezond, daar is geen enkele twijfel over. Maar wat als je overgevoelig bent voor pollen? Trainen met een snotbui is geen pretje. Wat is er te vertellen over sporten met hooikoorts? tips & tricks.Hieronder een interview met sportarts Guido Vroemen van www.sportarts.org.

1) Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een huisarts en een sportarts?
Belangrijkste verschil is uiteraard dat de sportarts gespecialiseerd is in de bewegende mens. Bij alles wat te maken heeft met sport en bewegen en wat er verbeterd kan worden, of wat er hersteld moet worden als er een blessure optreed, kan een sportarts je mee helpen.

2) Heb je als sportarts specialisaties? Op welke sporten ligt je focus?
Sommige sportartsen hebben zich inderdaad meer gespecialiseerd in bepaalde sporten. Sommige houden zich vooral bezig met voetbal, zoals de sportartsen bij de KNVB, ik hou me vooral bezig met duursporten: wielrennen, hardlopen en triathlon.

3) Een bekende wijsheid is “voorkomen is beter dan genezen”.  Zijn sporters eerder geneigd op het preventieve vlak professionele hulp in te roepen dan de niet- of minder sportende burger?
Niet alle sporters zijn geneigd eerder op het preventieve vlak hulp in te roepen. Je ziet wel dat individuele sporters (zoals hardlopers, wielrenners en triatleten) veel meer hiermee bezig zijn dan bv spelsporters (zoals voetbal, basketbal, volleybal). Dit ligt er voornamelijk aan dat je als individuele sporter direct wordt geconfronteerd als er iets niet goed loopt want dat beïnvloed direct je prestatie. Dit kan bijvoorbeeld in teamsporten niet direct invloed hebben op het resultaat.
De niet of minder sportende burger zal ook minder genegen zijn iets aan preventie te doen omdat deze vaak niet of nauwelijks hun grenzen opzoeken. Dan gaat het meestal gewoon langdurig gewoon goed. Maar pas op want een langzaam teruglopende belastbaarheid zal ook hier op den duur problemen opleveren en dan wordt het wel steeds lastiger om dit om te keren. Bewegen is voor iedereen belangrijk!

4) Hoe ligt ongeveer de verhouding als het gaat om aandacht voor preventie en meer de behandeling van klachten/blessures?
Deze verhouding is lastig uit te drukken in exacte getallen maar het is zeker zo dat er meer nadruk zal liggen op behandeling van klachten/blessures. Dit omdat veel mensen pas aan de bel trekken als er werkelijk een probleem is ontstaan.

5) Zijn KNO-gerelateerde klachten een substantieel aandeel van je werk, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met klachten rondom het bewegingsapparaat of hart-en-vaten?
KNO gerelateerde klachten is een duidelijke minderheid. Klachten van bewegingsapparaat komen veel meer op ons spreekuur. Maar naarmate er in een sport meer wordt gevraagd van ademhaling, dan zullen er ook meer klachten kunnen ontstaan van KNO gebied.

6) Welk aandeel van de KNO gerelateerde klachten heeft betrekking op Allergische Rhinitis / Pollinosis (hooikoorts)?
Deze klachten zijn veelal seizoen afhankelijk en zullen daarom ook in bepaalde periodes veel meer voorkomen. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met (inspannings)astma dan komt astma veel meer voor in onze praktijk.

7) Qua diagnose, weten de meeste sporters het als ze gevoelig zijn voor bepaald soort pollen? Of worden de symptomen ook wel toegeschreven aan een griepje? 
Meest waarschijnlijk zullen veel sporters wel weten dat ze in bepaalde periodes klachten (kunnen) ontwikkelen en daar ook bv neusspray en/of oogdruppels voor gebruiken.

8) Een hooikoorts-bui wordt ook wel “een vergissing van het immuunsysteem” genoemd. Een overreactie op het in principe ongevaarlijke pollen. Wordt hooikoorts apart bekeken, of wordt een “plan-van-aanpak” opgesteld in samenhang met andere mogelijke allergische reacties veroorzakende triggers, zoals huisstof, vermijden van bepaalde voedingsmiddelen of het “versterken van het immuunsysteem” (is dat überhaupt mogelijk)?
Bij hooikoorts ontstaat er een reactie van het lichaam op de pollen door vrijkomen van histamine. Door gebruik te maken van anti-histaminica kun je deze aanvallen proberen op te vangen. Vermijden van de allergenen is een optie, maar ook proberen te verminderen van binnendringen van stoffen kan helpen. Soms wordt er ook wel desensibilisatie toegepast om personen minder gevoelig proberen te maken voor bepaalde stoffen

9) Sporten is gezond, extreme belasting kan ook een aanslag op je lichaam zijn. Zie je verschil tussen sport-intensiteit en hooikoorts klachtenniveau?
Nee, dat zijn volgens mij andere vormen van belasting/overbelasting

10) Zie je verschillen tussen binnen- en buitensporters qua klachtenniveau?
Uiteraard komen hooikoorts klachten veel meer voor bij buitensporters.

11) Je rijvaardigheid wordt aantoonbaar minder tijdens een hooikoorts-bui. Is ooit gemeten hoeveel de prestatie van een sporter verminderd als hij/zij veel hooikoorts klachten heeft?
Hier heb ik geen onderzoeken van

12) Kom je in de praktijk voorbeelden tegen van ongewenste bijwerkingen van hooikoorts medicatie?
Verminderde reactie vermogen en slaperigheid.

13) Zie je op topniveau verschillen tussen de aanpak in Nederland en omliggende landen op het gebied van hooikoorts?
Volgens mij niet

14) De “pollenload” is een begrip uit de hooikoortswereld dat aangeeft hoeveel pollen er in de lucht is op een bepaald moment. Ook wel pollendruk of pollenconcentratie genoemd. Deze pollenload kan regionaal en lokaal sterk verschillen. De pollenload is ook zeer sterk afhankelijk van het weer. De uiteindelijke trigger is het aantal pollen dat landt op vochtige plekken zoals oogleden, neusslijmvlies en in de keel.  Is er op het gebied van ademhalingstechniek nog iets te doen om de pollenload/blootstelling op individueel niveau te verlagen?
Nee, het gaat er om de pollen niet binnen te krijgen dus om dit te voorkomen zul je moeten proberen de pollen tegen te houden voordat je ze inademt

14) Stijgt de ademhalingsfrequentie/luchtinname tijdens het sporten overigens dusdanig dat je ook substantieel meer lucht binnen krijgt in vergelijking met bijvoorbeeld een rustige wandeling ?
Tijdens inspanning stijgt zowel ademhalingsfrequentie als teugvolume. Beide dragen bij aan vergroting van de ventilatie

15) Kom je in de praktijk fysieke hulpmiddelen tegen die de blootstelling aan pollen tijdens het sporten kunnen verminderen?
Simpele attributen als zonnebril of sjaal/doek die mond/neus gebied afdekt kunnen helpen

16) In je artikel trainen met griep/verkoudheid geef je aan dat het onverstandig is om bij koorts te gaan sporten (het uitzweten van een griepje is een fabeltje). Kun je dit bij hooikoortsklachten ook stellen?
Hooikoorts is geen koorts zoals bij griep voorkomt, dus geen verhoging van de lichaamstemperatuur. Deze regel geldt bij een verhoogde lichaamstemperatuur, dan is sporten (waarbij de kerntemperatuur nog meer zal stijgen) af te raden omdat lichamelijke inspanning voor nog meer verhoging van de kerntemperatuur zorgt.

17) Tot slot, wat is je top drie van tips voor sporters om meer grip te krijgen op hun hooikoortsklachten?
- Pollenbericht volgen
- Voorzorgsmaatregelen nemen
- Symptomen zoveel mogelijk proberen op te vangen

Tot zover, hopelijk kunnen sportende hooikoortspatiënten er hun voordeel mee doen.

Dank aan sportarts Guido Vroemen, meer info zie www.sportarts.org.
De redactie van pollennieuws publiceert regelmatig artikels en interviews met specialisten die in hun werk met hooikoorts te maken hebben. Suggesties voor vragen en thema's zijn altijd welkom.