Katwilg - Salix viminalis

Maart - April
..
Stacks Image 1
Indicatie bloeiperiodes. Bron: Pollenkalender.tv
Nederlandse naam:
Wetenschappelijke naam:
Duur van de opname:
Plantgrootte:
Bloeiperiode:
Vegetatietype:
Bloemkleur:
Bloemvorm:
Plantvorm:
Stengel:
Katwilg
Salix viminalis L.
0:56 min
tot 4 meter
Maart - April
loofbossen en struwelen
grijs, geel
katjes
struik
rechtopstaand

BESCHRIJVING

De Wilgenfamilie is een familie van tweehuizige bomen en struiken. Het geslacht Salix, Wilg, omvat vooral struiken die vaak te vinden zijn aan oevers van rivieren en plassen. De Katwilg, of Salix viminalis L., is een gemakkelijk te herkennen wilgensoort. De struiken worden tot zo'n vier meter hoog.

De bladeren van de Katwilg zijn smal en lang. De breedte ligt tussen de 5 en 15 mm en de lengte bedraagt 10 - 25 cm. Ze zijn 7 - 20 maal zo lang als breed. De steunblaadjes  zijn lancetvormig, maar vallen al snel af. De buitenrand van de bladeren is naar beneden omgerold. De bladeren zijn zilverglanzend behaard, met name aan de onderzijde. De bladstelen zijn 5 - 15 mm lang. Ze staan verspreid langs de takken en twijgen.

Jonge twijgen zijn grijsachtig behaard en worden al spoedig kaal en gelig van kleur. Het hout onder de bast van de takken van de Katwilg is glad.

In het vroege voorjaar botten de katjes uit voordat de bladeren van onder de dekschubben vandaan uitlopen. De bloei is van maart tot april. De struiken met mannelijke katjes zijn tijdens de bloei goed te herkennen door de felgele kleur van de helmknoppen. De eenvoudige bloemen hebben een donkerkleurig behaard schutblad, twee meeldraden met helmknoppen en een honingklier. Hoewel Wilgen windbestuivers zijn, zijn ze door die honingklier ook attractief voor vroege insecten en zal er ook bestuiving via insecten, zoals bijen, plaats kunnen vinden. De vrouwelijke bloemen, die op andere struiken te vinden zijn, hebben een bovenstandig vruchtbeginsel met een lange stijl en ook een  honingklier. De vruchtbeginsels groeien in de loop van de lente uit tot een doosvrucht waaruit de kleine zaden met pluizige draden bij rijpheid te voorschijn komen. Deze kleine zwarte zaadjes kunnen door het pluis over grote afstanden door de wind meegenomen worden. Soms is er zoveel wilgen- en populierenpluis in de lucht dat het lijkt of er sneeuwvlokken door de lucht dwarrelen. Dit verschijnsel wordt "zomersneeuw" genoemd.

De Katwilg staat op vochtig tot natte en matig tot zeer voedselrijke bodems in struwelen en bosranden, bij voorkeur in de buurt van oppervlaktewater. Ook in grienden wordt de Katwilg veel aangeplant.

Wilgen snoeihout, zogenaamde wilgentenen, werd en wordt voor allerlei doeleinden gebruikt. Opvallend is het vlechten van wilgentenen in betuiningen; een al heel oud systeem om afrasteringen te maken rond door vee beweide percelen of om moestuinen te beschermen tegen vrij rondlopende dieren, zoals wilde zwijnen.

Aangezien Wilgen windbestuivers zijn kunnen er kleine aantallen mensen gevoelig zijn voor het pollen dat in het vroege voorjaar maart-april in de lucht kan komen. De zomersneeuw is niet allergeen, dus daar hoef je als hooikoortspatiënt niet bang voor te zijn.

MM_110910

Voor een uitgebreide beschrijving kijk ook op Flora van Nederland en Wilde planten.

Voor alle archiefbeelden klikt u hier!
..
..
..
Onze partners
vgz_new-47x35 Thermo-mini fvn-mini HV-mini
Deze site is mede mogelijk gemaakt door Specialist in webhosting en domeinregistratie
..
..
..
Externe adverteerders