Grove Den - Pinus sylvestris

April - Juni
..
Stacks Image 303
Indicatie bloeiperiodes. Bron: Pollenkalender.tv
Nederlandse naam:
Wetenschappelijke naam:
Duur van de opname:
Plantgrootte:
Bloeiperiode:
Vegetatietype:
Bloemkleur:
Bloemvorm:
Plantvorm:
Stengel:
Grove Den
Pinus sylvestris
1:42 min
25-40 meter
April-Juni
Naaldbossen, zandverstuivingen
strokleurig, rozerood
kegels
boom
rechtopstaand

BESCHRIJVING

Grove den, Pinus sylvestris L., is een naaldboom uit de Dennenfamilie die van nature in het noordwestelijk deel van Europa voorkomt sedert de laatste ijstijd. Hij komt voor in onze naaldbossen en is sedert de negentiende eeuw ook veel aangeplant voor de houtwinning, met name voor het zogenaamde mijnhout. Het hout van de Den, grenen, heeft namelijk de eigenschap om voordat het breekt behoorlijk te kraken. De kraaksignalen waren voor de mijnwerkers een teken dat ze zich ter plekke uit de voeten moesten maken, omdat de betreffende mijngang wel eens zou kunnen instorten.

Van nature komt de Grove den alleen voor aan de rand van zandverstuivingen, daar waar de grondwaterspiegel redelijk dicht aan de oppervlakte komen kan. Aanvankelijk groeit de boom, zeker in bosverband, in verticale richting. Naarmate de kroon hoger komt stoot de boom van onder af zijtakken af, waardoor je dan een min of meer rechte stam, een mast, overhoudt. De naam van het in 1515 aangeplante Mastbos herinnert hieraan. Als de boom vrijstaat, wordt de groei nogal beïnvloed door de wind en kan de vorm ontstaan die we wel aanduiden als vliegden. Wanneer je trompetvormige stammen ziet is dat een gevolg van een aantasting door insectenlarven.

De bladeren van naaldbomen zijn naaldvormig en staan vaak in bundels bij elkaar. Bij de Grove den vind je steeds twee halfronde naalden die met hun vlakke kant tegen elkaar op een zogenaamd koortlot van zo'n 2 mm lang staan. Die koortloten staan op een twijg, het zogenaamde langlot.

De bloeiwijzen van naaldbomen en dus ook van de Grove den wijken sterk af van wat we gewend zijn van de bloemplanten. De naaktzadigen, waartoe de naaldbomen horen, kennen geen eicellen die in een stamper opgeborgen zitten zoals bij de bedektzadigen. Maar ze hebben zaadknoppen die op een van de kanten van schubben zitten die in een kegel zijn gerangschikt. De vrouwelijke kegeltjes, die aan de toppen van een langlot te voorschijn komen zijn rozerood van kleur en dan ontvankelijk voor pollen. De zaadknoppen scheiden een druppel vocht af waarin ze een stuifmeelkorrel of pollenkorrel hopen te vangen uit de langswaaiende lucht. Na verloop van tijd ontstaat dan het zaad in de verhoute kegel.

Pollen wordt geproduceerd in helmknoppen die eveneens met schubjes in kegeltjes staan. Ze geven heel veel pollen af. Elke pollenkorrel heeft twee luchtzakken waardoor ze gemakkelijk door de lucht vervoerd kunnen worden soms over wel honderden tot duizenden kilometers. Pollen van de Grove den zeer weinig allergeen, maar kan in grote hoeveelheden uit de lucht op de grond en objecten terecht komen en een pollendeken vormen. Als de kegeltjes hun pollen hebben afgegeven, vallen ze af. De langloten waaraan deze mannelijke kegeltjes hebben gestaan hebben meestal over slechts 1/3 deel van hun lengte koortloten met naalden.

De Grove den heeft voor een goede ontwikkeling ectomycorriza nodig: schimmelplanten die in de nabijheid van de wortels leven en zorgen voor een deel van de voeding van de den. Deze ectomycorrizazwammen zijn heel gevoelig voor stoffen in de zure regen zoals sulfaat en nitraat. Ten tijde van de problemen met zure regen hadden de dennen best wel te lijden, maar die problemen zijn door de verbeterde milieutechnieken thans minder dan bijvoorbeeld in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw.

MM_120113

Voor een uitgebreide beschrijving inclusief videofilm kijk op Flora van Nederland en ook op Wilde planten.

Voor alle archiefbeelden klikt u hier!
..
..
..
Onze partners
vgz_new-47x35 Thermo-mini fvn-mini HV-mini
Deze site is mede mogelijk gemaakt door Specialist in webhosting en domeinregistratie
..
..
..
Externe adverteerders